Ενα κομματι γεφυρα/ A piece of bridge

Μαρία Σαρρή, Γιάννης Σταματίου
Χανιά 2005
4ο Θερινό εργαστήριο Αρχιτεκτονικής – ΚΑΜ

Με αφορμή τις δυο γέφυρες του Ταυρωνίτη και ένα κείμενο του Samuel Beckett συντίθεται ένα συμβάν που αφορά στη συνεχή προσπάθεια του ανθρώπου για συνάντηση και στην ακύρωση της. A piece of monologue: Ένας ομιλητής με ένα φως στέκεται στην παλιά γέφυρα. Απέναντι του στην νέα γέφυρα και σε μεγάλη απόσταση μια κάμερα — ο άλλος που προσπαθεί ή όχι να ακούσει. Ένας λόγος που την στιγμή που αρθρώνεται αναιρείται σα μια γέφυρα που ποτέ δεν ολοκληρώνεται. Η απόσταση, ο αέρας, ο θόρυβος των αυτοκινήτων, το φως που χάνεται, τα όρια της ανθρώπινης φωνής είναι οι φυσικοί παράγοντες που προστίθονται.

Two bridges and a monologue written by Samuel Beckett create an event related with the human attempt for contact and its failure to accomplish. A piece of monologue. A speaker holding a light is standing on the old bridge. A cross the street on the new bridge and far enough there is a video camera –the other one- who tries –or not- to listen and watch. A word that in the moment of its articulation is negated, such as a bridge that never reaches the banks. The distance, the wind, the motorway noise the light that goes out are the natural factors that influence the result.

Maria Sarri 2005

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s