Αναμονη/ waiting

Σε νοσοκομεία, σταθμούς, αεροδρόμια και δημόσιες υπηρεσίες συναντά κανείς χώρους που εξηπηρετούν το κοινό κατά την διάρκεια της αναμονής του. Οι χώροι αυτοί διαρθωνονται και σχεδιάζονται με τον ίδιο τρόπο και με μικρές παραλλαγές ανεξάρτητα απο το είδος της αναμονής. Παρέχουν το ελάχιστο της άνεσης, και ταυτόγχρονα διέπονται απο κάποιους περιορισμούς που ακόμα και αν δεν δηλώνονται τους επιβάλλει ο σχεδιασμός τους. Πρόκειται για χώρους μεταβατικούς απρόσωπους και αυστηρά προσδιορισμένους.Τα μέτρα ασφαλείας που προβάλλονται αισθητά και ο χρόνος που διαστέλλεται κατά την διάρκεια της αναμονής αυξάνουν τα αισθήματα δυσφορίας.

Εγκατάσταση

Το Ιούνιο του 2006 ένας χώρος αναμονής στήθηκε μέσα στο χώρο του 3ου εργαστηρίου ζωγραφικής της ΑΣΚΤ, ο χώρος αναπαριστά με κάθε λεπτομέρεια έναν τυπικό χώρο αναμονής, οι φοιτητές του εργαστηρίου καλούνταν να σταθούν να περιηγηθούν και να διαλογιστούν μέσα σε αυτό το χώρο. Ο χώρος προέκυψε έπειτα απο έρευνα και επίσκεψη σε παρόμοιους χώρους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

At the hospitals, train stations, airports and public buildings there are spaces to serve public that wait. These spaces have been planned in a certain way in order to comfort people that wait. They are spaces in transition that have no character and are very strict.

installation

In June 2006 a waiting area was set up within the space of ASFA at the third painting workshop, space represents in detail a typical waiting room, the students of the workshop were asked to stand, wonder and meditate in this space. The area came after research and visiting similar places in Greece and abroad.

filefot1 fotfile14jpg fotfile15jpg Picture 221 Picture 213

Φωτογραφίες απο χώρους αναμονης/ photographs of waiting places

98   DSC03324

Picture 005   Picture 063

Picture 046   Picture 073

Untitled-5   Picture 069

Maria Sarri 2006

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s